Profesjonsfaglig fellesskap

Profesjonsfaglig fellesskap

Å starte en omfattende digitaliseringsprosess på en skole er like mye et endringsprosjekt som et IT-prosjekt. For å lykkes må det digitale arbeidet og nasjonale mål forankres i en klar visjon. Denne visjonen forbinder forpliktelsen til teknologi med generelle verdier som elevers livsmål, pedagogikk og arbeidsmetoder som drar nytte av digital teknologi, fremtidige arbeidsmarkedsbehov og skolens oppdrag med å utdanne demokratiske borgere.

Strategisk støtte

Vi i Advania Skolepartner er en strategisk støtte for skoler som ønsker å utvikle sitt profesjonsfaglige fellesskap. Vårt fokus er å prioritere de verdiene som er sentrale for deres skole og å bidra med veiledning på hvordan de kan understøttes av teknologien.

Vi ser at en vellykket digitaliseringsprosess er basert på et langsiktig endringsarbeid som inkluderer alle i virksomheten utfra hva som angår dem i deres profesjonelle praksis, både på kort og lang sikt.

Mål og delmål

Motivasjon og engasjement er nært forbundet med synlig progresjon, derfor er det viktig å sette mål og delmål for digitaliseringsarbeidet på vei mot visjonen dere vil oppnå.

Målene må settes både i forhold til ledelsens strategiske arbeid, lærernes profesjonelle utvikling og elevenes kunnskap i klasserommet.

Som skole har vi ansvar for å legge til rette for at lærerne våre kan ta i bruk nye digitale verktøy og metoder. Og fordi læreren står mye alene i klasserommet er det avgjørende at vi deler erfaringer og lærer sammen.
Bente Langhelle Høiaas, Avdelingsleder ungdomstrinnet
Kirkevoll Skole, Bergen

Behovsanalyse

Vi gir strategisk rådgivning i dialog med nøkkelpersoner i kommuner og skole. Erfaring viser at hver kommune og hver enkelt skole har ulike forutsetninger og behov. På bakgrunn av dette gjennomfører vi alltid en behovsanalyse før vi starter et samarbeid.

Med Advania Skolepartners analyseverktøy og våre medarbeideres lange erfaring fra strategisk digital utvikling, får din kommune/skole hjelp til å prioritere målene basert på deres behov. Dette gjør at effekten raskt blir merkbar i virksomheten.

Vi støtter kommunen/skolen i hele det digitale økosystemet

Eksempel:

  •  Teknikk - valg, distribusjon og implementering av digitale verktøy, service og migrering av data.
  • Pedagogikk – "en lærerrolle i endring". Hvordan ta de digitale verktøyet i bruk på en god måte i klasserommet?
  • Kommunikasjon - hvordan skape en god kommunikasjonsstrategi, både eksternt og internt?
  • Administration - hvordan forholde seg til GDPR? Hvordan bruke ulike plattformer på en måte som effektiviserer og forenkler hverdagen
  • Strategi/Ledelse - hvordan får man med seg alle? Forandringsledelse og "mindset"

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk rådgiver