Rådgivning og konsulenttjenester

Hvorfor skal din virksomhet søke råd og hjelp hos Advania?

Advanias rådgivere er ikke bare knyttet til systemet som leveres, men like mye forankret i forståelse for de prosesser som er sentrale for din virksomhet.

Vi møter våre kunder med mange års bransjeerfaring og evnen til å lytte og avdekke de behov som er unike for dere.

Gjennomprøvd prosjektmetodikk

For å lykkes med implementering av nye løsninger er det ikke tilstrekkelig å bare kjenne programvaren i detalj – man må også forstå prosessene som er knyttet til forretningsdriften og som skal støttes av løsningene.

Vår metodikk er utviklet gjennom flere års erfaring med implementering av forretningssystemer fra blant annet Microsoft. Metodikken er basert på PMI (Project Management Institute) prinsipper for prosjektstyring samt anbefalinger fra produsentene av løsningene vi leverer.

Faseinndelte leveranser

Uavhengig av om man følger en fossefallmodell eller en såkalt agil modell, kan arbeidet deles inn i faser. Forskjellen ligger ofte i at man i en agil modell deler opp leveransen i elementer hvor flere faser repeteres (iterasjoner) før man til slutt har gjennomført hele leveransen. Hvor mange faser og hvilke aktiviteter som inkluderes i hver iterasjon avhenger av delelementene som leveres. 

Advanias prosjektmetodikk er basert på god kommunikasjon med kunden. 

Vi skal forstå hverandre og jobbe sammen! 

ERP - alle gode ting må være tre

Prosess - Rådgiving - Applikasjon. Solid kompetanse innen alle disse tre er nødvendig når store forretningsløsninger skal implementeres med suksess.

Viktigst er kobling mellom disse tre - likevekt så helheten ikke kommer ut av balanse. Derfor møter Advania din virksomhet med rådgivere som har kompetanse på prosess, applikasjon og rådgiving.

Prosess     

Det holder ikke å kjenne applikasjonen til bunns hvis man ikke forstår prosessene og bransjen som forretningsdriften foregår i. Hvilke trender har innflytelse? Hva er er de største utfordringene? God implementering av ERP forutsetter gjennomtenkte arbeidsprosesser. Og forståelse for gode prosesser forutsetter rådgivere med erfaring. Sammen med kundene har Advania utviklet best practice.

Applikasjon     

En suksessfaktor for kostnadseffektiv drift er minst mulig tilpassing av løsningen. Dette krever rådgivere som kjenner de løsningene som skal implementeres for på denne måten sikre at standard blir utnyttet best mulig. Advanias rådgivere følger teknologiutviklingen, vi er aktive i faglige fora og holder oss løpende oppdaterte så applikasjonen kan utnyttes til fulle hos våre kunder.

Rådgiving     

I Advania legger vi vår stolthet i å være gode lyttere. Vi er genuint interesserte i å avdekke hva som er de faktiske behovene som preger kundens virksomhet og bransje. Samtidig er gode rådgivere dyktige til å formidle. Vi tilbyr systemer, men vet at verdien av teknologi er når den tas i bruk av mennesker. Vi har kompetansen om dette samspillet - Techknowledge.

- Gjennom forprosjektet fikk vi i fellesskap dykket ned i materien og sammen skaffet oss en bedre forståelse av oppgaven. Innkjøp av ERP-system innebærer et langt samarbeid, det er ikke bare et kunde-leverandør-forhold. Da vi valgte Advania valgte vi en partner. 

Anne Stieng, Securitas
Systemsjef

Kontakt oss

Ønsker du å snakke med en av våre eksperter?
Fyll ut skjemaet, og vi vil ta kontakt med deg!