Advania Skolepartner

Sammen utvikler vi Norges viktigste rom!

Med pedagogisk erfaring og engasjement for læring bidrar vi til et digitalt løft i skolen.

Advania Skolepartner sin oppgave er å tilrettelegge for økte digitale ferdigheter hos lærere. Samtidig leverer vi fysiske og digitale undervisningsmateriell som bidrar til å fremme det gode læringsmiljøet i Norges viktigste rom -klasserommet.

Vi vet godt at digitalisering handler om mer enn kun IT-utstyr. Det er derfor viktig for oss at de skolene som kjøper PC og nettbrett hos Advania får den veiledningen de behøver for å kunne ta dem i bruk som gode pedagogiske verktøy i sin skolehverdag. Med den rette veiledningen vil både lærere og elever utvikle en bredere digital forståelse og kompetanse.

Verden rundt oss utvikler seg raskt og det kan noen ganger føles krevende å holde seg oppdatert. Vi veileder derfor både lærere og skoleledere og fokuserer på hvordan de kan hjelpe sine elever på veien til å bli samfunnsengasjerte digitale medborgere. Med oss på laget har vi tidligere lærere og pedagoger. De kjenner klasserommet fra innsiden og har prøvd og feilet helt til de lykkes. De har med andre ord utallige erfaringer som de gjerne deler med dere.

Vi har delt opp våre leveranseområder i fire kategorier som vi mener henger tett sammen: Elev, pedagogikk, hardware og program/app.

Elev

Hva er det vi vil skal skje i klasserommet med elevene våre?  

 Ved hjelp av digitale verktøy skal vi øke elevenes digitale kompetanse samtidig som vi skal forsikre oss om at elevenes læring ikke mister sin plass i sentrum.

 Les mer om hvordan vi bidrar til å fremme
elevens digitale kompetanse.

Pedagogikk

Hvilken pedagogikk er det vi vil bruke?

Nøkkelen til fremgangsrik digital undervisning er lærerens evne til å integrere digitale verktøy i undervisningen på en måte som støtter elevenes faglige utvikling.

 Les mer om hvordan vi bidrar til å
fornye din undervisningspraksis

Hardware

Hvilken maskinvare understøtter dette?

Vi mener teknologien skal være et hjelpemiddel og legge til rette for tilpasning i undervisning og et inkluderende klasserom.

Les mer om hvordan vi implementerer digitale verktøy i klasserommet.



Program/app

Hvilke programvare/apper understøtter dette?

Advania Skolepartner samarbeider tett med både Apple, Google og Microsoft sine skoleteam og har derfor god kunnskap om hvordan deres produkter, tjenester og verktøy best kan benyttes i klasserommet.

Les mer om hvordan vi tilpasser programvare/apper til den enkelte skole.

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk utviklingsleder