Apple

Apple Education Specialist

Advania Skolepartner er valgt ut til å være «Apple Education Specialist» hos Apple. Som dette kan vi tilby mer enn bare produkter -vi kan også yte fortløpende support og service basert på de behovene din skole eller kommune har. I tillegg til dette har vårt Apple-skoleteam både kunnskap og erfaring om hvordan Apple-produkter kan brukes i undervisningen. Vi hjelper også gjerne til med utrulling av enheter til skoler og kommuner uavhengig av størrelse.

Les hvordan vi tilrettelegger for lærere, skoleledere, den IKT ansatte og foresatte i skolen.

I Advania sitt Apple skoleteam sitter tidligere spesialpedagoger og lærere

I Advania sitt Apple skoleteam sitter det kompetente spesialister som selv har jobbet og har lang erfaring i skolen. En av dem er Kristin Kollsete som er tidligere kontaktlærer og spesialpedagog/språklærer i Oslo kommune. Hun er en sterk forkjemper for at man ikke må glemme lærerens betydning selv om det innføres digitale verktøy.

Våre konsulenter er ansatt i skolen og jobber som både lærere og foredragsholdere tilknyttet Apple i klasserommet og digital undervisning. De har gjennomført og bestått flere utviklingsprogram tilknyttet bruk av iPad i undervisningen og har oppnådd høyeste grad av sertifisering hos Apple. Våre Apple-konsulenter er eksperter på å se mulighetene iPaden gir i klasserommet og vi kan derfor med trygghet si at de har aktuell og relevant erfaring med bruk av iPad til både planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning.

Hvordan lykkes med Apple i skolen?

Det er ikke uten grunn at begrepet «digitalt innfødte» brukes om dagens unge. Ifølge internasjonale undersøkelser er norsk ungdom verdens beste på uformell bruk av IKT, herunder iPad, smarttelefoner og apper. Men hvordan oppnå vellykket skole- og utdanningsteknologi i 2020?

Det viktigste er at lærerne får opplæringen som trengs for at de skal kunne videreformidle kunnskap videre til elevene. Teknologi bidrar til nye måter å jobbe på, nye måter å samarbeide på, og det krever at lærerne har et ønske om å få det til. For i fremtidens digitale verden trenger vi nye teknologiske hoder på banen som både kan teknologien samt kan bidra til å videreutvikle den.

Inkluderende læring med iPad

Alle elever lærer på ulike måter og det er stor variasjon mellom elevers behov for tilpasning og tilrettelegging. Digitale verktøy kan være til stor hjelp for elever i skolen ved at både generelle og spesifikke tilpasninger enklere kan gis til hver enkelt elev og dens læringsprosess. 

For at skolen og den enkelte lærer skal kunne ivareta dette fokuset i sin undervisningspraksis må det tilrettelegges for alle elevers læring på best mulig måte. For noen elever vil disse tilretteleggingene være små, for andre større. 

Sammen med Apple har vi i Advania Skolepartner laget en e-bok som vil hjelpe lærere med å tilrettelegge for inkluderende læring i sitt klasserom.  

Boka finner du her!

Apple Distinguished School (ADS)

Apple Distinguished School er en utmerkelse for skoler som går foran med et godt eksempel og som gjennom lederskap og god digital undervisningspraksis formidler Apples visjon om læring med teknikk. ADS- skolene er noen av verdens mest innovative skoler.

Apple Distinguished School- programmet har en klar visjon på hvordan riktig bruk av digitale verktøy og teknikk kan hjelpe skoleledere, lærere og andre deler av skolevirksomheten til å nå sine mål, både når det gjelder arbeid med elevene og egen utvikling.


Vi har kunnskapen og innsikten dere behøver dersom dere ønsker å bli en ADS-skole og vi hjelper dere mer enn gjerne på veien. Vi kan også arrangere skolebesøk til noen av ADS-skolene i Sverge gjennom våre gode kollegaer i Advania Skolpartner i Sverige.

Apple kurs/workshops

Hvordan kan du få maksimalt utbytte av Apple-verktøy i klasserommet? Vi har Apple-kurs/workshops i ulik vanskelighetsgrad. I kurset for nybegynnere fokuseres det mest på iPadens apper og funksjoner. I kurset for viderekomne går vi nærmere inn på hvordan man på best mulig måte kan integrere ulike apper i undervisningen.

Eksempel på innhold i kurs/workshops:

  • Gjennomgang av iPadens funksjoner
  • Showbie som læringsplattform for kommunikasjon mellom lærer-elev-hjem
  • Presentasjoner i Keynote og Pages
  • Filmredigering i iMovie og Clips
  • Digitale tankekart i iThoughts
  • Andre apper for kreativitet og produksjon (feks. Explain Everything og Book Creator)
  • Informasjon og tips om hvilke muligheter iPaden gir i klasserommet

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk leder