For foresatte

For foresatte

Digitale verktøy gjør det enklere for deg å følge med på ditt barns bruk av enheten og ta del i læringsprosessen - både på skolen og hjemme

Som foresatt ser man gjerne at barna i hjemmet bruker mye tid foran skjermer som sosiale medier, TV, mobil og spill, og mange vil kanskje være negative til å innføre mer «skjermtid» i skolehverdagen. Det er imidlertid viktig å fremheve fordelene digitale verktøy kan ha i skolesammenheng og for læringsutbytte til barna. Bak dette ligger enkeltheten og brukervennligheten ved å for eksempel bruke iPad i skolehverdagen. For hvordan kan du som forelder ta del i ditt barns læring og utvikling, der det også kan oppstå utfordringer?

Apple har laget verktøy slik at du som foresatt alltid kan føle deg trygg på hva barna gjør på enhetene sine. Det er du som kjenner du ditt/dine barn best og Apple vet at hvert barn er unikt. Derfor jobber Apple kontinuerlig med å utvikle både produktene og programvaren sin til å hjelpe foresatte velge hvordan - og hvor ofte - barn kan bruke sine enheter. Vi i Advania hjelper dere gjerne med innføringer i dette.

Få en større forståelse for barnets læring

Vi skal gi deg noen konkrete eksempler:

Gjennom funksjoner på den digitale enheten og muligheter i ulike apper/verktøy kan læringsprosessen enklere visualiseres. Et eksempel på dette kan være at barnet ditt tar opp seg selv lese en tekst i starten av skoleåret og gjør det samme i slutten av skoleåret. For deg som foresatt gjør det læringsprosessen enklere ved at du sammen med ditt barn kan høre på opptakene og snakke om hva dere hører. Hva har skjedd i leseutviklingen? Hører eleven det selv? Eksempler som dette kan gjøre det enklere for deg som foresatt å snakke med barnet om deres utvikling innenfor de ulike emnene og fagene.

Disse samtalene vil kunne bidra til at du som foresatt får større forståelse for barnets læring og bedre føler dere kan bidra og forstå. Samtidig vil det hjelpe barnet å sette ord på styrker og utfordringer i egen læring og læringsprosess. Dette vil også kunne hjelpe barnet med å utvikle gode og viktige ferdigheter tilknyttet overvåkning av egen læring og kanskje det viktigste av alt - følelsen av mestring og kontroll.

iPad er tidsbesparende verktøy

Det er ingen tvil at det er mye å holde kontroll på, også som foresatt når du har barn i skolen. Informasjon om lekser, ukeplaner, turdager og lignende. Med bruk av iPad har man all informasjon samlet på et sted, noe som gjør det enklere å holde oversikt over aktiviteter, frister, foreldremøter og andre aktiviteter som planlegges fra skolens side.