Tilgjengelighet

Tilgjengelighet

I Advania Skolepartners digitale pedagogikk setter vi eleven først. Vi tar utgangspunkt i elevens behov i klasserommet ved å se på hvilken pedagogikk og hvilke arbeidsmetoder som gir elever, uansett utfordringer og forutsetninger, den beste grobunn for læring. 

For at skolen og den enkelte lærer skal kunne tilrettelegge for elevens læring på best mulig måte er det både små og store tilpasninger som må gjøres. Elever med nedsettelser tilknyttet syn, hørsel, motorikk eller lese- og skriveutvikling kan oppleve behov for tilpasninger utover det ordinære tilbudet. Bruk av digitale enheter kan både være en ressurs og en svært god støttespiller for disse elevene.   

Tilpasningene og mulighetene er der -og de er mange! Advania Skolepartner bistår gjerne med veiledning tilknyttet tilgjengelighetsfunksjoner på iPad med fokus på hvordan man som både skoleleder og lærer kan legge til rette for organisering, undervisningspraksis og arbeidsmetoder som inkluderer alle elevers behov.

Implementering av iPad i klasserommet kan bidra med mange fordeler for den enkelte elev

En iPad innehar kraftige innebygde hjelpefunksjoner med støtte for elever med nedsatt syn, hørsel eller motorikk, samt lese- og skrivevansker. Tatt individuelle behov og eventuelle vansker i betraktning gjør en iPad det enklere for alle elever å være kreative, å lære, å produsere, å samarbeide samt forenkle kommunikasjon. Elevene kan også bruke iPad til andre ting de måtte ha lyst til – både på skolen og hjemme. 

Teknologi skal være tilgjengelig for alle

Alle elever lærer på forskjellige måter. Derfor er produktene utviklet for å ta hensyn til individuelle behov knyttet til nedsatt syn, hørsel, motorikk og lese- og skrivevansker. 

Noen elever lærer bedre ved å lytte. iPad innehar funksjoner som kan lese opp enkeltord eller hele sider høyt for elevene. Funksjonen «Skjermtid» gjør det enklere for både lærer, foresatt og elev å følge med på og administrere bruk av enheter. 

I Advania Skolepartner er vi opptatt av at hver enkelt elev skal få det beste læringsutbytte med sin digitale enhet – med utgangspunkt i sine forutsetninger. Derfor deler vi gjerne denne oversikten over hvilke tilgjengelighetsfunksjoner Apple sine produkter innehar og hvordan de kan hjelpe hver enkelt elev med sine individuelle behov.

Læring skal være tilgjengelig hele tiden – både på skolen og hjemme


Det er også viktig å legge til rette for godt samarbeid mellom skolen og hjemmetDerfor har både iPad, iPhone og Mac innebygde kommunikasjonsfunksjoner som støtter læring og tilrettelegger for bruk i både klasserommet, spesialundervisning i små og store grupper og i hjemmet. Med dette kan elevene dra nytte av læringen samtidig som foresatte vil kunne bistå sine skolebarn og holde kontakten med lærerne. 

Vi er opptatt av å formidle betydningen av de enkelte funksjoner hvert  produkt innehar – og vi holder oss derfor alltid oppdatert.

FaceTime tilrettelegger for visuell kommunikasjon og innehar lesefunksjoner

FaceTime gjør det mulig for eleven å kommunisere visuelt, uavhengig av om eleven benytter tegnespråk, bevegelser eller ansiktsuttrykk. Funksjonen «Les opp markering» er ideelt for språkutvikling, da den kan støtte mestring i lesing ved å lese opp ordene eleven leser. Funksjonen «Tekst-til-tale» gir elevene muligheten til å få opplest det de selv skriver og leser. Dette vil også kunne tilpasse og tilrettelegge for elevens læringsutbytte. I tillegg er det også mange tredjepartsapper i App Store, eksempelvis «TouchChat» som kan bistå elevens kommunikasjon i skolehverdagen. 

Funksjonene «Les opp skjerm» og «Skrivetilbakemelding» bidrar til lese-og skrivestøtte

For noen elever er det enklere å lese når de hører ordene høyt. Funksjonen «Les opp skjerm» kan lese opp tekst fra aviser, bøker, nettsider eller e‑poster på både iPhone, iPad eller Mac når eleven måtte trenge det. Funksjonen kan derfor brukes på tvers av alle fag uavhengig av klassetrinn og vanskelighetsgrad på skolearbeidet. I tillegg vil «Skrivetilbakemelding» gi eleven taletilbakemeldinger (som for eksempel ord- og tegnforslag) samtidig som hen produserer tekst. Med denne funksjonen kan eleven få skrivestøtte og samtidig beholde fokus på tekstens innhold.

Styr oppmerksomheten til elevene med «Leserfunksjonen» og «Begrenset tilgang»

Digital lesing er mer utfordrende enn analog lesing og for noen elever kan det å navigere på internett være en sensorisk overbelastning. «Leserfunksjonen» i Safari reduserer alt visuell støy ved å fjerne reklame, knapper og navigeringslinjer. Dette gjør det enklere for eleven å fokusere på akkurat det innholdet de eller læreren ønsker. På Mac kan hen til og med velge å bruke leserfunksjonen automatisk på nettsteder hvor den er tilgjengelig.


Foreldre, lærere eller terapeuter kan begrense bruk av iPad til én bestemt app, styre hvilke funksjoner som er tilgjengelige og i tillegg bestemme hvor mye tid en elev skal bruke i de ulike appene. For elever i autismespekteret, elever med konsentrasjonsvansker eller elever med sensoriske utfordringer vil dette kunne være rammer til god hjelp i sitt arbeid og fokus.

 Les her for instruksjon til å konfigurere «Begrenset tilgang».

Tilgjengelighetsfunksjoner for barn med utfordringer tilknyttet syn

For elever med utfordringer tilknyttet syn finnes det flere tilgjengelighetsfunksjoner som kan tilpasse skolehverdagen deres behov. Det finnes også muligheter for at både lærere, foresatte og elever kan skrive tekstmelding eller e-postmelding uten å se skjermen. Man kan til og med høre hvor mange ansikter som er med på et klassebilde eller et bilde fra skoleavslutningen, juleballet, første skoledag osv 

VoiceOver forteller eleven hva som foregår på skjermen

Funksjonen «VoiceOver» beskriver hva som skjer på enheten slik at eleven enkelt kan styre den ved å lytte og snakke eleven gjennom det som blir gjort på skjermen. Dette er en super assistent i undervisningstimene.  I tillegg kan eleven diktere eller stave hvordan hen ønsker et ord uttalt, uavhengig av dialekt.

Aktiver Skjermtilpassing og Større skrift for økt konsentrasjon og forståelse

Skjermtilpassing gir eleven mulighet til å velge mellom en rekke fargefiltre eller finjustere dem selv. Med Inverter farger kan man endre fargeverdiene og skape mer kontrast. En god støtte for eleven som er fargeblind eller har andre synsutfordringer. Ved aktivering av Større skrift blir ønsket tekst større og mer lettlest. Skjermanimering kan også enkelt skrus av og eleven slipper å bruke unødvendig energi på å legge merke til animasjonseffekter. Tilpasningene kan benyttes i apper som eleven benytter til skolearbeid, både i skoletid og hjemme.

Funksjonene Lupe og Zoom er elevens digitale forstørrelsesglass!

Ved hjelp av kameraet kan Lupe forstørre alt iPaden eller iPhonen blir rettet mot, slik at det blir lettere å se. Dette kan være til god hjelp for eleven når hen for eksempel får utdelt et oppgaveark eller en instruks, eller når det blir gjort fremvisninger og samlinger i større rom. Zoom er et kraftig innebygd forstørrelsesglass som kan forstørre deler av skjermen og innholdet som vises blir enklere å se. Alle nevnte tilpasninger kan benyttes i eget arbeid både i klasserommet og hjemme, prosjekt/gruppearbeid på skolen eller under digitale vurderingssituasjoner.

Tilgjengelighetsfunksjoner for utfordringer tilknyttet hørsel

Det finnes flere ulike tilgjengelighetsfunksjoner for elever som har utfordringer tilknyttet hørselshemminger. Funksjonene kan hjelpe eleven å følge med i undervisningen, å gjennomføre skolearbeid, i tillegg til arbeid tilknyttet egne interesser på fritiden.

Direktelytting er ideelt for undervisning i større eller mindre grupper

Med Direktelytting kan eleven finjustere Made for iPhone-høreapparat eller AirPods slik at hen hører bedre – uansett om det er undervisning i større eller mindre grupper, en til en med lærer/spesialpedagog, i fellesarrangementer eller en gymtime i gymsalen.

Beskrivelse av musikk og lydeffekter med «Skjult teksting»

Funksjonen Skjult teksting byr på mer enn bare dialog. Den kan brukes til å beskrive musikk og lydeffekter i noe av innholdet fra iTunes. På den måten kan eleven få en ekte kinoopplevelse -til og med i klasserommet. I tillegg måler «Støy-appen» desibelnivåene på omgivelseslyder og sier ifra dersom nivået er så høyt at det kan påvirke hørselen negativt. Informasjonen fra opptak og innstillinger lagres i «Helse-appen» og er både tilgjengelig for eleven selv, elevens foresatte og/eller annet hjelpepersonell. 

Siri kan hjelpe til med alle hverdagslige ting

Siri kan hjelpe til med alle hverdagslige ting både med og uten stemmekommando. Ved å aktivere «Skriv til Siri» vil eleven kunne bruke tastaturet for å få Siris hjelp til det hen måtte behøve -både på skolen, hjemme, på besøk hos en klassekamerat eller på en fritidsaktivitet. Perfekt for bruk i klasserommet siden det ikke forstyrrer klassekameratene eller læreren.


Tilgjengelighetsfunksjoner for utfordringer tilknyttet motorikk

Det finnes en rekke funksjoner for elever med nedsatt motorikk slik at de også kan få tilpasningene de har behov for i sin skolehverdag. Med disse tilgjengelighetsfunksjonene kan eleven få større kontroll over skolehverdagen sin.


Legg til bryterkontroll og talekontroll for økt tilgjengelighet

Ved hjelp av Bryterkontroll kan eleven navigere på Mac ved hjelp av stemmen eller med ett trykk. Eleven kan bruke innebygde funksjoner samt brytere, joysticker eller andre adaptive enheter til å kontrollere det som skjer på skjermen. Hen kan også tilpasse Multi-Touch-bevegelser og kontrollere Hjem-appen-kompatibelt tilbehør som belysning, persienner og temperatur med enkle stemmekommandoer. Med Talekontroll kan eleven navigere i macOS – kun ved hjelp av stemmen! Hen kan produsere egne tekster, samt skrive mer effektivt og med enkle talekommandoer i tillegg åpne og samhandle med programmer på sin enhet.

Trykk på AssistiveTouch-menyen for mer tilgjengelige funksjoner for elevene

Dersom eleven har utfordringer tilknyttet standardbevegelser som kniping kan AssistiveTouch benyttes for å tilpasse brukeropplevelsen. Både lærere, foresatte og andre tilpasse bevegelser slik at andre funksjoner blir tilgjengelige med bare et lite trykk i AssistiveTouch-menyen. Les mer om funksjonen her.

Navigere med minimal bruk av et fysisk tastatur

I tillegg kan Tilgjengelighetstastatur tilpasses og gi eleven tilgang til avanserte skrive- og navigeringsfunksjoner. Den har støtte for verktøylinjer samt forbedrede skrivefunksjoner, automatisk stor forbokstav, bedre ordforslag og andre små triks som er med på å gjøre skriving mer tilgjengelig for eleven som trenger det.

Les mer om hvordan vi i Advania hjelper med implementering av Apple i skolen

 I Advania legger vi til rette for at teknologi skal være et hjelpemiddel i læringen. Derfor anbefaler vi deg også å lese hvordan vi arbeider med implementering av Apple i skolen for lærere, skoleleder, IKT ansatte og foresatte

Kontakt oss