Våre Googlekurs

Kurs i Google, Chromebooks og Google Workspace

Advania Skolepartner tilbyr ulike typer kurs tilknyttet Google, Chromebooks og Google Workspace i skolen og klasserommet. Vi har tatt utgangspunkt i tre ulike nivåer; Google for nybegynnere, for viderekomne og for de som ønsker det mest avanserte Google Workspace har å by på.

Google Workspace for Education 1 – Grunnleggende

Vi lærer oss prinsippene om hvordan skytjenester fungerer og hva man som skolepersonell bør tenke på ved bruk av disse tjenester. Vi gjennomgår og prøver de mest grunnleggende delene av Google Workspace som Drive, Dokument, Presentasjon og Skjemaer. Målet med kurset er at deltakerne forstår hva en skytjeneste er og kan anvende og forstå grunnleggende deler av Google Workspaces bruksområder i skolen. Kurset gir best resultat dersom deltakerne enten har Chromebook/PC eller iPad (dvs. ikke blander Chromebook/PC og iPad).

Målgruppe: Lærere, skoleledere og annet pedagogisk personell.

Plattform: Chromebook eller annen PC, iPad, Android nettbrett.

Google Workspace for Education 2 - Viderekommende

På kursets 2. nivå lærer vi oss Google Klasserom, en plattform hvor man kan opprette digitale klasserom, dele ut oppgaver og lekser, administrere Drive og kommunisere med elevene. Deltakerne på kursnivå 2 bør ha gjennomgått kursnivå 1 eller ha tilsvarende kunnskaper. I tillegg til Klasserom lærer vi oss Kart og Tegninger som også kan benyttes i Google Workspace. Det vil også bli fokusert på hvordan de ulike verktøyene kan anvendes i undervisningen.

Målgruppe: Lærere, skoleledere og annet pedagogisk personell.

Plattform: Chromebook eller annen PC, iPad, Android nettbrett.

Google Workspace for Education 3 – Avansert

Kursets 3. nivå fokuserer i hovedsak på kommunikasjon. Vi lærer om publisering og tar en nærmere titt på publiseringene man kan gjøre i Google Workspace-miljøet. Vi lærer oss å lage en blogg i Googles bloggverktøy Blogger og en nettside i verktøyet Google Site. I tillegg arbeider vi i Google Hangouts, et verktøy for videosamtale -og konferanse. Det vil bli gitt konkrete eksempler på hvordan dette kan brukes i skolen og vi samtaler om på hvilke måter vi kan ta det i bruk i egen undervisning.

Målgruppe: Lærere, skoleledere og annet pedagogisk personell.

Plattform: Chromebook eller annen PC, iPad, Android nettbrett.

Kurs i Google Admin

Kurset viser deg hvordan du kan administrere alle Google Workspace-tjenester i Google Admin-konsollen, eksempelvis hvordan du opprette brukere, administratorer, administrerer fakturering, setter opp mobile enheter, konfigurere sikkerhet og innstillinger, samt mye mer.

Målgruppe: IKT-ansatte/ansvarlige

Plattform: Chromebook eller annen PC, iPad, Android nettbrett.

Sertifiseringskurs

Advania Skolepartner har utviklet en workshop for de som ønsker å sertifisere seg som Google Certified Trainer. 

Kurset er blant annet satt sammen av temaer og oppgaver som ligner dem man møter i sertifiseringsprøven. Det gir deltakerne en grundig gjennomgang av de aktuelle funksjonene i Google Workspace som er nødvendig å mestre for å bestå sertifiseringsprøven. I tillegg får deltakerne god trening i vurderingsformen de møter i prøven. I etterkant av kurset vil deltakerne få tilgang til nettsteder hvor de har mulighet til å arbeide videre og øve seg i caser som er tilpasset casene man møter i sertifiseringsprøven. Her vil man også motta tilbakemeldinger fra kursleder.

 Kurset inkluderer sertifiseringsavgiften.

Målgruppe: Lærere, skoleledere og annet pedagogisk personell.

Plattform: Chromebook eller annen PC, iPad, Android nettbrett.

Kurs for "fyrtårn"

Kurs for skoleeiere, skoleledere og lærere som ønsker/har behov for faglig påfyll og siste nytt i Google Workspace for Education. Innhold i kurset kan tilpasses deltakernes ønsker/behov.

«Fyrtårn» er lærere, pedagoger eller andre ansatte i en kommune/ved en skole som ønsker å være pådrivere i digitaliseringsprosessen. Et fyrtårn behøver ikke ha spesiell utdanning innen bruk av digitale verktøy -det holder lenge å være nysgjerrig og motivert. 

Målgruppe: skoleeiere, skoleledere og lærere

Plattform: Chromebook eller annen PC, iPad, Android nettbrett.

Kristin Kollsete
Pedagogisk leder