Microsoft i undervisningen

Microsoft Global Trainer Partner

Advania Skolepartnere er sertifisert Microsoft Global Trainer Partner. Det betyr at vårt skoleteam kan tilby rådgivning og støtte til skoler og kommune som ønsker å komme i gang med sin digitale transformasjon. Vi hjelper deg utarbeide en strategi for implementering av Microsoft i klasserommene på din skole eller i din kommune. I tillegg til dette kan vårt skoleteam også bidra med opplæring i de ulike Microsoft-verktøyene. Vi har lang erfaring med Microsoft i undervisningen.  

 

Som en av veldig få leverandører i Norge kan vi i tillegg tilby ekspertisehjelp når det kommer til utarbeidelse av økosystem og valg av enheter fra våre IT-selgere 

 

Gi alle elever mulighet til å oppnå mer

Microsoft i undervisningen - Nøkkelen til ubegrenset læring  

Verden forandrer seg raskere enn noen gang. Med rimelig teknologi som er enkel å administrere, endres skoletimene slik at lærerne kan fokusere på å gi personlig tilpasset undervisning som legger til rette for lærelyst og motivasjon hos elevene. 

Vi i Advania Skolepartner ønsker å hjelpe lærere med å forberede sine elever til å delta i et samfunn i konstant endring. Dette vil vi gjøre ved å veilede dem i hvordan de kan tilrettelegge sin undervisning slik at elevene utvikler aktuelle ferdigheter, blir kjent med sine egne drivkrefter, styrker og svakheter og forstår at erfaring ikke blir utdatert dersom man evner å anvende kunnskapen sin på nye måter og områder.  

Ja, det er en stor oppgave, men det er også 100% aktuelt og veldig viktig!  

Microsoft 365 Education

Microsoft 365 Education er ehelhetlig kommunikasjonsplattform som egner seg svært godt for undervisning ved at den legger til rette for både kreativitet og samarbeid. En Microsoft 365 Education-enhetslisensinkluderer Windows, Intune for Education og Office 365 Education.

Advania Skolepartner fremmer fokuset på at elevene utviklerferdigheterknyttet til kommunikasjon, samarbeid og problemløsning. Dette er ferdigheter de vil ha god nytte av gjennom hele sin skolegang, i tillegg til sitt fremtidige private liv og arbeidsliv. BådeTeams, OneNote og alle de inkluderte verktøyene i Windows-pakken blant annetWord, PowerPoint og Excel bidrar til dette ved at det gir elevene uendelige muligheter for både samarbeid, kommunikasjon, delingkreativt arbeid og produksjon. 

Les mer om hvordan du kan brukeTeams og OneNote på din skole eller i din undervisning.

For andre tips om hvordan du skape engasjement i din undervisning les her.

Intune for Education

Som IT-ansatt i skole eller kommune kan du enkelt installere og administrere enheter og rulle ut programmer for både lærere og elever.Intune er gratis når du har Microsoft 365 Education-lisens. I tillegg kan du alltid holde deg oppdatert på tjenester, verktøy og programmer fra Microsoft gjennom Microsoft Learn.

Er du IT-ansatt og lurer på mer om detteLes mer her.

Enheter skreddersydd for klasserommet

Når man skal velge enheter til bruk i klasserommet er det viktig å huske på at brukergruppen er elever i alle aldre. Det er elevene, og ikke selve enheten som skal gjøre jobbenog det er derfor nødvendig å velge enheter som tilrettelegger for at elevene både for utløp for sin kreativitet og at de gjennom programmer og apper enkelt kan produsere innhold tilrettelagt for skoleoppgaver, uavhengig alderstrinn.

Les mer om enheter som egner seg for klasserommet her.

Vi støtter deg i endringsarbeidet

I digitale transformasjoner av skole er det viktig at både skoleledere og lærere opplever endringsarbeidet som meningsfullt. Slike prosesser krever mye jobb og det er ikke alltid like lett å fokusere på målet: bedre læringsrammer for elevene våre

Vi har samlet noen ressurser som vil kunne være til god støtte for både skoleledere og lærere i slike endringsprosesser.Disse kan du lese mer om her.

Jeg bruker digitale verktøy både til å planlegge undervisning, i undervisning og i vurdering. Jeg bruker det også i samhandling med kollegaer.
Berit Elin Ørjasæter
Lærer, Jessheim Videregående Skole

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk utviklingsleder